serveis

» Disseny gràfic

Identitat corporativa

Dissenyem el logotip de la teva organització. També elaborem el manual d’identitat corporativa, que inclou les normes d’ús i les diferents aplicacions de la imatge.

Catàlegs

Treballem, principalment, amb dos tipus de catàlegs: el de productes i el de presentació d'organitzacions i empreses (Company Profile).

Embalatge i etiquetatge

Per cridar l'atenció dels consumidors i diferenciar-te de la competència, dissenyem envasos i etiquetes atractives dels productes. Aconseguiràs reforçar i millorar la imatge de la marca.

Campanyes de promoció d’esdeveniments

Elaborem tot el material gràfic -cartell, programa, fulletó o element de marxandatge- per donar a conèixer qualsevol esdeveniment.

Maquetació editorial

Maquetem tot tipus de publicacions, des de llibres o revistes fins a narracions il·lustrades.

Butlletins informatius

Si vols mantenir una comunicació constant i efectiva amb clients, col·laboradors o proveïdors, ens encarreguem del disseny, la maquetació, la redacció dels continguts i la impressió de butlletins informatius.

Senyalització i retolació

Dissenyem la retolació de vehicles, aparadors, façanes, etc. I també la senyalització de qualsevol espai.

 

 

 

» Treballs realitzats